Zmiany w zakresie wnoszenia i doręczeń pism procesowych

2017-02-08

8 września 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy przewidujące możliwość dokonania wyboru (w konkretnej sprawie) wnoszenia pism procesowych w całym postępowaniu cywilnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, także w ?tradycyjnych? [...]Pomoc prawna z urzędu

2017-02-08

Instytucja pomocy prawnej z urzędu ma za zadanie umożliwić stronie, która nie jest w stanie pokryć kosztów wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika, skorzystanie z pomocy takiego pełnomocnika. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli uzna, że udział adwokata [...]Zmiany w umowach

2015-10-29

Od 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy, które zmieniają zasady zawierania umów terminowych. Najistotniejszą zmianą, jest ograniczenie łącznego czasu trwania umów zawieranych na czas określony. W świetle art. 251 KP [...]Koniec BTE

2015-10-28

W połowie kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) za niezgodne z ustawą zasadniczą. Posłowie PO przygotowali projekt dostosowujący prawo bankowe do tego orzeczenia. Jak pisze „Dziennik [...]Nakaz zapłaty

2015-10-27

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem sądowym zbliżonym w swojej mocy do wyroku sądowego. Nakaz zapłaty ? niezależnie czy wydany w postępowaniu upominawczym czy w nakazowym ? powinien być [...]Urlop rodzicielski także dla samotnych ojców.

2014-10-08

Wkrótce z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać tata dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w razie: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem. Obecnie ojciec może [...]