Koniec BTE

2015-10-28

W połowie kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) za niezgodne z ustawą zasadniczą. Posłowie PO przygotowali projekt dostosowujący prawo bankowe do tego orzeczenia.
Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, zgodnie z nim usunięte zostaną wszystkie przepisy regulujące instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego ? a więc artykuły od 96 do 98 prawa bankowego.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2016 r. Tak długie vacatio legis pozwoli ich zdaniem nieco ulżyć doli klientów banków, którzy po wyeliminowaniu BTE z porządku prawnego będą zapewne zobowiązywani do składania w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 par. 1 pkt 4 k.p.c.). Dzięki maksymalnemu wydłużeniu terminu wejścia w życie noweli (1 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie wyrok TK) banki będą miały możliwość dostosowania się do nowego otoczenia prawnego.
W projekcie przewidziano też, że instytucje finansowe będą mogły prowadzić egzekucje na podstawie BTE nawet po wejściu w życie noweli, o ile przed 1 sierpnia 2016 r. zostaną zaopatrzone przez sądy w klauzule wykonalności.