Nakaz zapłaty

2015-10-27

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem sądowym zbliżonym w swojej mocy do wyroku sądowego. Nakaz zapłaty ? niezależnie czy wydany w postępowaniu upominawczym czy w nakazowym ? powinien być doręczony z urzędu dłużnikowi, dla którego z momentem doręczenia nakazu otwiera się 14-dniowy termin do złożenia odwołania (sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty).

Cczęsto jednak bywa tak, że dłużnik o nakazie zapłaty dowiaduje się dopiero od komornika, który przesyła informacje o wszczęciu egzekucji zajmując jednocześnie konto bankowe dłużnika. Powodem jest to, że firmy windykacyjne często podają w pozwach nieaktualne adresy dłużników, albo nie wiedzą o zmianie adresu zamieszkania dłużników. Bywa też tak, że dłużnik przejściowo zmienia adres zamieszkania, np. z powodu wyjazdu za granicę. W końcu zdarzają się także różnego rodzaju pomyłki sądów, które źle adresują przesyłki oraz błędy doręczycieli, którzy przesyłek prawidłowo nie doręczają.

W każdej z takich sytuacji jest możliwe podjęcie obrony interesów dłużnika i przywrócenie możliwości złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów. Jest to działanie, które polecić należy zwłaszcza tym, przeciwko którym skierowano roszczenia bezpodstawne lub dawno przedawnione.