Urlop rodzicielski także dla samotnych ojców.

2014-10-08

Wkrótce z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać tata dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w razie: śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka, gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.

Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. Prawo do urlopu ojca dziecka wynika bowiem wyłącznie z uprawnień matki.
Zmienią się także zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana. Zmiany te są konieczne ze względu na dużą skalę nadużyć.
30 września 2014 r. rząd przyjął projekt nowelizacji w tej sprawie, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: www.premier.gov.pl.